รถขุดเล็ก

รถขุดเล็กโคมัทสุ รุ่น PC25 แบบหัวเจาะในตัวจากญี่ปุ่นไม่เคยใช้งานในไทย พร้อมใช้งานเลย ไม่ต้องซื้อหัวเจาะ – หัวกระแทก มาติดตั้งเพิ่มเติม  

รถตักล้อยาง

รถตักล้อยางจากญี่ปุ่นไม่เคยใช้งานในไทย พร้อมใช้งานเลย 

รถขุด

รถขุดโคมัทสุ รุ่น PC60-7 สภาพสวยจากญี่ปุ่นไม่เคยใช้งานในไทย 

รถขุด

รถขุดโคเบลโก รุ่น PC70SR สภาพสวยจากญี่ปุ่นไม่เคยใช้งานในไทย 

รถตัก

รถตักโคมัทสุ รุ่น JH30B สภาพสวยจากญี่ปุ่นไม่เคยใช้งานในไทย คันนี้ต่อแขนยาวพิเศษ

รถดัน

รถดันตีนเป็ดโคมัทสุ รุ่น D20P-7 สภาพสวยจากญี่ปุ่นไม่เคยใช้งานในไทย